On Wings! is een driedaags festival dat zich ten doel stelt de blaasmuziekcultuur in Noord-Nederland uit de beslotenheid van huiskamer, dorpshuis en oefenlokaal te halen en de veelzijdigheid van deze cultuur aan een breed publiek te presenteren. Nadrukkelijk staan hierbij het beleven van speelplezier en gezamenlijkheid voorop. Voor On Wings! 2016 hopen wij een festival te creëren waar de beleving van muziek centraal staat en het enthousiasme van de optredens afspat.

In een informele sfeer op mooie locaties werken juist deze kwaliteiten aanstekelijk en wordt de diversiteit van muziekbeleving zichtbaar, waardoor potentiële beoefenaars geïnspireerd worden ook zelf aan de slag te gaan. Doordat er geen sprake is van een traditionele podium/publieksopstelling wordt direct contact en uitwisseling tussen publiek en musici eenvoudig.

Tegelijkertijd wordt door het opzetten van een klein maar deskundig platform waar sleutelfiguren uit de amateur- èn professionele muziekpraktijk deel van uitmaken een basis gelegd voor beschouwing van de huidige blaasmuziekwereld en het ontwikkelen van een visie om zo veel mogelijk mensen in Noord-Nederland aan te zetten tot het actief deelnemen aan een bloeiende muziekcultuur.

Kernpunten voor On Wings! 2016 zijn:

  1.   Participatie
  2.   Brede samenwerking
  3.   Aansprekende erfgoedlocaties
  4.   Platformfunctie
Volg ons op: